Wyjazdy dla pracowników

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Wymogiem podstawowym jest znajomość języka obowiązującego podczas szkolenia lub wykładów w uczelni lub instytucji partnerskiej.

Pracownik PANS może wyjechać na jedną z dwóch poniższych form:

  • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć,
  • wyjazdy pracowników administracyjnych i dydaktycznych w celach szkoleniowych.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://erasmus.pansp.pl/wyjazdy-dla-pracownikow/