Dydaktyka

Studiuj bezpiecznie online

Proces dydaktyczny na kierunku Informatyka w biznesie realizowany jest w trybie stacjonarnym oraz online przez uczelnianą platformę edukacyjną. Zajęcia prowadzone są przez profesorów, doktorów, doktorów habilitowanych oraz magistrów pracujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Kadrę stanowią też praktycy z sektora przedsiębiorstw, specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym. W menu rozwijanym znajdziesz wszelkie informacje dotyczące procesu dydaktycznego.