Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów

Szanowni Państwo,
Witamy na stronie internetowej kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów.

 

Program kształcenia na kierunku „Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów” ma charakter interdyscyplinarny, gwarantujący absolwentom wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na konkurencyjnym rynku pracy, to odpowiedź na wyraźne zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących łączyć wiedzę z zakresu:

 

-projektowania nowych produktów kosmetycznych i suplementów,
-technologii produkcji oraz dystrybucji kosmetyków i suplementów diety,
-zarządzania projektami z dogłębnym zrozumieniem oczekiwań odbiorców oraz wymagań biznesowych wobec tworzonych współcześnie rozwiązań.

Oferujemy:

– program studiów bogaty w warsztaty praktycznej nauki: oceny, produkcji oraz sprzedaży kosmetyków i suplementów diety,
– praktyki w prestiżowych firmach,
– laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt,
– stypendia, wyjazdy międzynarodowe w ramach programu ERASMUS, dom studencki, dla pracujących indywidualny system studiowania

 

Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie światowego, a przede wszystkim lokalnego, rynku pracy na inżynierów – posiadających wiedzę z zakresu produkcji nowoczesnych kosmetyków i suplementów diety. Wpisuje się w zamierzenia strategiczne uczelni, których głównym celem w zakresie dydaktyki jest uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez tworzenie nowych kierunków studiów.