Informacje o kierunku

Szanowni Państwo, witamy na stronie kierunku:

Inżynieria Produkcji

Kosmetyków i Suplementów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 3,5 LETNIE INŻYNIERSKIE
(STACJONARNE) – profil praktyczny

Specjalności:
„Technologie produkcji kosmetyków”
„Technologie produkcji suplementów diety”

„Biokosmetyki”- nowość !

Kierunek Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów to poszerzenie oferty dydaktycznej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oferta dydaktyczna kierowana jest do absolwentów szkół średnich z całej Polski oraz naszych sąsiadów za wschodniej i południowej granicy.

Studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów są studiami inżynierskimi, których celem jest wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę o składzie, zastosowaniach, produkcji, ocenie jakości kosmetyków i suplementów oraz organizacji i zarządzaniu etapami procesu produkcji a także posiadającego umiejętności menedżerskie.

Absolwent jest przygotowany do:

  • rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania i produkcji produktów kosmetycznych i suplementów diety oraz zarządzania kosztami, finansami.
  • wprowadzenia własnego produktu na rynek oraz jego obrotu.

Branża kosmetyczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Ponadto Polska stanowi szósty rynek kosmetyków w Europie a sprzedaż polskich kosmetyków za granicę ciągle wzrasta. Specyfika rynku kosmetycznego w Polsce m.in. jego rozdrobnienie wyróżnia go na tle innych krajów.
Kierunek Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów ma na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania i technik produkcji) rozszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Dzisiejszy inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, ekologii itp.

Program kształcenia na kierunku „Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów” ma charakter interdyscyplinarny, gwarantujący absolwentom wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na konkurencyjnym rynku pracy, to odpowiedź na wyraźne zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących łączyć wiedzę z zakresu:

-projektowania nowych produktów kosmetycznych i biokosmetyków,

-technologii produkcji oraz dystrybucji kosmetyków i suplementów diety,

-zarządzania projektami z dogłębnym zrozumieniem oczekiwań odbiorców oraz wymagań biznesowych wobec tworzonych współcześnie rozwiązań.

Oferujemy:

– program studiów bogaty w warsztaty praktycznej nauki: oceny, produkcji oraz sprzedaży kosmetyków i suplementów diety,

– praktyki w prestiżowych firmach,

– laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt,

– stypendia, wyjazdy międzynarodowe w ramach programu ERASMUS, dom studencki, dla pracujących indywidualny system studiowania

Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie światowego, a przede wszystkim lokalnego, rynku pracy na inżynierów – posiadających wiedzę z zakresu produkcji nowoczesnych kosmetyków i suplementów diety. Wpisuje się w zamierzenia strategiczne uczelni, których głównym celem w zakresie dydaktyki jest uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez tworzenie nowych kierunków studiów.