Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów

Szanowni Państwo, Drodzy Maturzyści!

Witamy na stronie internetowej kierunku

INŻYNIERIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW”

Kierunek „Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów” jest bardzo ważnym i istotnym elementem kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej prowadzącym do rozwoju i wdrożenia nowych technologii i produktów w dynamicznie rozwijającej się nowej gałęzi gospodarki jakim są kosmetyki i suplementy diety. Jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania przestrzeni dydaktycznej, naukowej i badawczej do wymagań rynku i gospo-darki. Kadra polskich firm jest bardzo zróżnicowana, obejmuje bowiem zarówno doświad-czonych pracowników, jak i kształconych na całym świecie (i w różnych dziedzinach) młodych naukowców. Kierunek ten tworzy konkurencyjną i dostosowaną do potrzeb społecznych ofertę dydaktyczną dla studentów polskich i zagranicznych (głównie z Ukrainy). Jego ideą jest podniesienie innowacyjności i realizowanych z sukcesem wdrożeń różnych nowoczesnych rozwiązań dla gospodarki regionu i kraju. Przyjęta koncepcja kształcenia uwzględnia zmiany zachodzące zarówno na krajowym rynku pracy, jak i zainteresowania przyszłych studentów oraz potrzeby szybko rozwijającego się nowoczesnego i atrakcyjnego przemysłu produkującego kosmetyki i suplementy diety. Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie światowego, a przede wszystkim lokalnego, rynku pracy na inżynierów – posiadających wiedzę z zakresu produkcji nowoczesnych kosmetyków i suplementów diety.

Absolwent jest przygotowany do:

  • rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania i produkcji produktów kosmetycznych i suplementów diety oraz zarządzania kosztami, finansami.

  • wprowadzenia własnego produktu na rynek oraz jego obrotu.

Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym:

Moduły wybieralne (specjalności):

– Inżynieria produkcji kosmetyków

– Inżynieria produkcji suplementów diety

Biokosmetyki – nowość!

Program kształcenia na kierunku „Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów” ma charakter interdyscyplinarny, gwarantujący absolwentom wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na konkurencyjnym rynku pracy, to odpowiedź na wyraźne zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących łączyć wiedzę z zakresu:

– projektowania nowych produktów kosmetycznych i suplementów,

– technologii produkcji oraz dystrybucji kosmetyków i suplementów diety,

– zarządzania projektami z dogłębnym zrozumieniem oczekiwań odbiorców oraz wymagań biznesowych wobec tworzonych współcześnie rozwiązań.

Studia trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia na kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych

 

Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
37-700 Przemyśl

Kontakt:
tel. (16) 735 52 62

tel. (16) 16 735 52 52

tel. (16) 16 735 52 28
e-mail:
ipkis.int@pansp.pl

Instytut położony jest w nowoczesnym budynku Kolegium Technicznego PANS na Bakończycach

Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych w Google Maps

 

Władze Instytutu

Dziekan Wydziału

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

Dyrektor Instytutu

dr inż. Ireneusz Kaczmar

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa i Produkcji Żywności

prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak
Kolegium Techniczne pokój 2.13

Tel: 16 7355162

Sekretariat Instytutu

Kolegium Techniczne
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
Parter pokój 3.25,
37-700 Przemyśl
tel. (16) 16 735 52 52
e-mail: 
ipkis.int@pansp.pl

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10.00 – 14.00
(w piątek sekretariat nieczynny dla studentów).