Ogłoszenia

Szanowni Studenci

zgodnie z informacją MNiSW legitymacje studenckie zachowują ważność przez cały okres zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Przepis ten ma zastosowanie także do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Zarządzenia rektora oraz uchwała o zwolnieniu z praktyk| Data publikacji: 24.04.2020, 10:00

scan zarządzenie nr 29 z 27.04.2020 r. zm. zarządzenia nr 21

Zarządzenie-nr-26-z-14.04.2020-r.-obniżenie-opłat-DST

Zarządzenie-nr-27-z-16.04.2020-r.-przedłużenie-wnoszenia-opłat

scan uchwała nr 15 z 19.03.2018 r. zwolnienie z praktyk(1)


Przemyski Program Stypendialny | Data publikacji: 18.10.2019, 10:00

Szanowni Studenci

Studenci mieszkający w Gminie Miejskiej Przemyśl mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

Szczegóły programu wraz z wnioskiem znajdują się w załączonej Uchwale Rady Miejskiej.

Wnioski należy składać w terminie do 31.10.2019 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Instytutu.

uchwala-nr-142_2016_w_sprawie_Przemyskiego_Programu_Stypendialnego


Cudzoziemcy – NFZ

Uwaga Studenci Cudzoziemcy

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

  • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub

  • przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Do ubezpieczenia w NFZ mogą przystąpić cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, Kartę Stałego Pobytu.

W tym celu należy:

– stawić się osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie ul. Zamkowa 8

w celu podpisania umowy,

– z podpisaną umową zgłosić się do sekretariatu Instytutu Nauk Technicznych oraz Działu Kadr i Płac PANS

Przy podpisywaniu umowy niezbędne są następujące dokumenty:

– numer ewidencyjny PESEL

– paszport

– Karta Polaka

– legitymacja studencka

– zaświadczenie o statusie studenta

W przypadku studentów posiadających Kartę Polaka, którzy podpiszą umowę z NFZ uczelnia będzie opłacać składki zdrowotne przez cały okres studiów.