Informacje dla kandydatów

Dla Kogo?

Idealny kandydat ITL ma zainteresowania w zakresie nauk ekonomicznych, nauk prawnych, nauk technicznych oraz nauk z zakresu transportu logistyki i spedycji. To osoba, która pragnie zostać inżynierem mając równocześnie dużą wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania i prawa. Najbardziej poszukiwany Kandydat ITL to absolwent jednej z wybranych szkół średnich: liceum dowolnej specjalności, technikum logistycznego, technikum spedycji, technikum samochodowego, technikum ekonomicznego, technikum transportu drogowego, technikum mechanicznego oraz dowolnej szkoły średniej, jeżeli posiada zainteresowanie w zakresie transportu, logistyki, spedycji, magazynowania, ekonomii, prawa, pojazdów mechanicznych. Specjalność ITL Zarządzanie Transportem maksymalizuje nacisk na przedmioty ekonomiczne przy zachowaniu właściwej ilości przedmiotów technicznych, dających kompetencje inżyniera. Kandydat tej specjalności ma zainteresowania głównie ekonomiczne i z zarządzania. Specjalność ITL Eksploatacja i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych główny nacisk kładzie na przedmioty techniczne, przy zachowaniu właściwej ilości przedmiotów ekonomicznych i prawnych, typowych dla specjalności branży TSL.

Czego się będziesz uczyć?

Kierunek ITL opiera się na trzech grupach przedmiotów. Pierwszą stanowią przedmioty bloku zarządzania ekonomii i prawa, do grupy tej przynależą miedzy innymi: Prawo transportowe, Środki transportowe, Ekonomika transportu, Systemy transportowe, Zarządzanie, Transport drogowy rzeczy i osób. Druga grupa obejmuje przedmioty bloku spedycja i logistyka, do grupy tej przynależą zwłaszcza: Infrastruktura logistyczna, Logistyka transportowa, Zarządzanie logistyczne, Ekologistyka, Spedycja. Trzecią grupę stanowią przedmioty inżynierskie bloku budowa, diagnostyka i eksploatacja pojazdów, do grupy tej należą miedzy innymi Budowa pojazdów samochodowych, Diagnostyka, Eksploatacja, Elektrotechnika i elektronika środków transportu.

Kto cię będzie uczyć?

Potencjał kadrowy opiera się na osobach młodych. Kadrę ITL stanowią profesorowie i doktorzy o specjalności naukowej i bogatym dorobku w zakresie transportu, diagnostyki, zarządzania procesami logistycznymi w produkcji oraz spedycji. Wykładowcami ITL są także w dużej mierze praktycy posiadający stopień naukowy doktora. Są to wykładowcy z doświadczeniem także pozaakademickim, które w swoim życiu zawodowym zajmowały się problematyką transportu logistyki i spedycji. Są to między innymi osoby, które pracowały w transporcie, zarządzały Stacjami Kontroli Pojazdów, posiadają szereg patentów i wdrożeń w zakresie optymalizacji procesów transportowych i logistycznych, są to także przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Taki dobór kadry zapewnia, że przekazywana wiedza jest także wzbogacona licznymi przykładami praktycznymi, dzięki czemu jest zapewniona pełna spójność teorii z praktyką. Optymalny dobór kadry zapewnia, że nasi absolwenci są przygotowani bezpośrednio po studiach do pracy w firmach TSL, są także przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich.

Perspektywy kariery zawodowej

Obecny rynek pracy poszukuje „inżynierów – menedżerów”, którzy oprócz wykształcenia ogólno-technicznego posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w transporcie i logistyce. Inżynier – menedżer ds. transportu i logistyki może pracować w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, centrach dystrybucyjnych i logistycznych, zakładach obsługowo naprawczych środków transportu, przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, w firmach usługowych lub produkcyjnych, jako specjalista ds. transportu i logistyki. Absolwenci mogą pracować jako: menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów, inżynierowie utrzymania ruchu, pracownicy zajmujący się transportem, logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownicy firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych, inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych, inżynierowie systemów telematycznych, pracownicy firm, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna.