Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Dział Rozwoju i Współpracy PANS w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
37-700 Przemyśl
pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)
tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08