Rolnictwo i ekonomika agrobiznesu

 Organizator

      Instytut Nauk Technicznych PANS

      ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

Typ studiów:

 • Studia podyplomowe w obszarze nauk rolniczych i leśnych

Uzyskane kwalifikacje podstawowe:

 • Studia dają kwalifikacje w zawodzie rolnika, uprawniają do dziedziczenia lub zakupu ziemi.

 Uzyskane kwalifikacje dodatkowe:

 • Absolwent jest przygotowany do aplikowania o środki zewnętrzne wspierające rozwój rolnictwa w tym z funduszy UE.

 Tryb studiów i podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem, ukończone studia I stopnia licencjackie lub inżynieryjne.

Czas trwania:

 • 2 semestry
 • Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym  w soboty i niedziele.

 Nabór i wymagane dokumenty

 • nabór ciągły, wypełniony formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub zaświadczenie z uczelni o studiowaniu na ostatnim roku studiów)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto PANS w Przemyślu,

Miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych w godzinach: 8.00 – 15.00

      Instytut Nauk Technicznych

      PANS w Przemyślu

      Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, parter, pokój 1.27

Opłaty:

 • Możliwe są następujące formy płatności:
 • płatność roczna – 3000 zł
 • odpłatność semestralna (dwie raty) – 1500 zł
 • Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.
 • Całość wpłaty  lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów  na konto uczelni.

 

Kontakt:

      Instytut Nauk Technicznych

      Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E parter, pokój 1.27

      37-700 Przemyśl

      tel. 16 735 52 62