Projekt dla studentów POWER 3.5

 

               Od 1 września 2019 r. ruszyła rekrutacja studentów do udziału w projekcie

 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18

Wartość projektu: 2 236 086,44 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 2  118 636,44 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy
i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PANS w Przemyślu.

 

GRUPA DOCELOWA:

 1. 210 Studentów/Studentek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, z kierunków:
 • Architektura wnętrz,
 • Projektowanie graficzne,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Socjologia,
 • Historia,
 • Filologia polska,
 • Filologia angielska,
 • Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów,
 • Bezpieczeństwo i produkcja żywności,
 • Inżynieria transportu i logistyki,
 1. Kadra dydaktyczna PANS – 10 osób,
 2. Kadra zarządzająca i administracyjna PANS – 7 osób

 

FORMY WSPARCIA dla Studentów/Studentek

 • Bilans kompetencji,
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe,
 • Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty prowadzone przez eksperta ze strony Uczelni oraz Pracodawcy,
 • Wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż związanych z poszczególnymi kierunkami studiów.

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry Dydaktycznej

 • Szkolenie: Nowoczesne metody dydaktyczne

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry zarządzającej i administracyjnej

 • Studia podyplomowe: MBA w administracji (3 osoby)
 • Studia podyplomowe: Prawo zamówień publicznych (2 osoby)
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie w oświacie (1 osoba)
 • Studia podyplomowe: Rachunkowość, finanse i system podatkowy (3 osoby)

 

TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA STUDENTÓW/STUDENTEK:

I edycja: od 1 września do 15 października 2019 r. – 70 osób

II edycja: od 1 września do 15 października 2020 r. – 70 osób

III edycja: od 1 września do 15 października 2021 r. – 70 osób

 

REKRUTACJA KADRY DYDAKTYCZNEJ:

I edycja: od 1 października do 30 listopada 2019 r.  – 5 osób

II edycja: od 1 października do 30 listopada 2020 r. – 5 osób

 

REKRUTACJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ (Łącznie 7 osób):

I edycja: od 1 września do 15 września 2019 r.

II edycja: od 1 września do 15 września 2020 r.


BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy
Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
37-700 Przemyśl
pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)
tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08