Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Organizator

Instytut Nauk Technicznych PANS

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

parter, pokój 1.27

 

Typ studiów:

 • Studia podyplomowe uprawniające do nauczania nowych przedmiotów. Uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauczania przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, mechatroniki środków transportu, maszyn i urządzeń elektrycznych, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów, budowy i naprawy pojazdów samochodowych oraz diagnostyki pokładowej układów elektronicznych pojazdów samochodowych.

 

Uzyskane kwalifikacje:

 • Przygotowanie nauczycieli pracujących w różnych typach szkół zawodowych do nauczania zagadnień z zakresu kwalifikacji MG.12 w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych w technikach i szkołach branżowych.

 

Tryb studiów i podstawa prawna

 • Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Czas trwania:

 • 2 semestry.
 • Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym  w soboty i niedziele.

 

Szczegółowe warunki rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na limitowaną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie (osobiście lub pocztą) następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto PANS w Przemyślu (opłata wpisowa zostaje wliczona do pierwszej opłaty semestralnej za studia. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana).

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych w godzinach: 8.00 – 15.00

Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E,

parter, pokój 1.27

 

Opłaty:

 • Możliwe są następujące formy płatności:
 • płatność roczna – 3000 zł
 • odpłatność semestralna (dwie raty) – 1500 zł
 • Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.
 • Całość wpłaty  lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów  na konto uczelni.
 • Opłata obejmuje wszystkie koszty, w tym koszt uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kontakt:

Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

 parter, pokój 1.27

 37-700 Przemyśl

tel. 16 735 52 52