Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych

 

Organizator

Instytut Nauk Technicznych PANS

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

parter, pokój 1.27

 

Typ studiów:

 • Studia w zakresie: Nauczanie mechatroniki i przedmiotów mechanicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Uzyskane kwalifikacje podstawowe:

 • Studia dają kwalifikacje do nauczania przedmiotów mechanicznych i mechatroniki w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Uzyskane kwalifikacje dodatkowe:

 • Ukończony w ramach studiów podyplomowych kurs operatora obrabiarek CNC.

 

Tryb studiów i podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskie, licencjat)

 

Czas trwania:

 • 2 semestry
 • Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym  w soboty i niedziele.

 

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (lub zaświadczenie z uczelni o studiowaniu na ostatnim roku studiów)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto PANS w Przemyślu,

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych w godzinach: 8.00 – 15.00

Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E,

parter, pokój 1.27

 

Opłaty:

 • Możliwe są następujące formy płatności:
 • płatność roczna – 3200 zł
 • odpłatność semestralna (dwie raty) – 1600 zł
 • Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.
 • Całość wpłaty  lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów  na konto uczelni.

 

Kontakt:

Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

 parter, pokój 1.27

 37-700 Przemyśl

tel. 16 735 52 52