O Wydziale

Dziekan Wydziału

Nauk Technicznych i Sztuk Projektowych

PANS w Przemyślu

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

Kolegium Techniczne,

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

37-700 Przemyśl

II piętro, pokój 3.16 (poniedziałek od 15:00-16:30)

e-mail: w.tomaszewska-gorecka@pansp.pl

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

PANS w Przemyślu

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS 

Kolegium Techniczne,

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

37-700 Przemyśl

II piętro, pokój 3.26 (poniedziałek od 10:30 – 12:00)

e-mail: g.dzieniszewski@pansp.pl

Biuro Obsługi Wydziału 

Pałac Lubomirskich

ul. Książąt Lubomirskich 6,

37-700 Przemyśl

I piętro, pokój 31

tel. 16 735 52 31

e-mail: j.prochownik@pansp.pl

pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Kontakt dla studentów

Biuro Obsługi Studentów (BOS)

Pałac Lubomirskich

ul. Książąt Lubomirskich 6,

37-700 Przemyśl

I piętro, pokój 31

tel. 16 7355 232

pn – pt w godz. 10:00 – 14:00