Aktualności

11 lipca 2023

Akademia Programowania Informatycznego – krótka fotorelacja


W dniach 3.07.2022 – 8.07.2023 w ramach Akademii Programowania Informatycznego organizowanej przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu odbywały się zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Przemyśla. Akademia Programowania Informatycznego organizowana jest w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. W tych dniach uczniowie skupili się na rozwijaniu swoich umiejętności w dziedzinie algorytmiki pod okiem Pana dr Andrzeja Dyrka oraz praktycznego wykorzystania programowania za pomocą mikrokontrolerów z prowadzącym mgr inż. Ireneuszem Wiechem. Część zajęć odbyła się również w postaci zdalnej w tematyce dotyczącej możliwości rozwoju w sektorze IT oraz programowania w języku Phyton w ramach współpracy z firmą Codeaccess.