Aktualności

Kategoria: uncategorized

30 kwietnia 2024

Szkolenie CNC uczniów z ZSzZ w Dynowie

           W dniach 08.03.2024r., 15.03.2024r. oraz 26.04.2024r., klasa 4TPS (5 – letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) brała udział w szkoleniu z zakresu programowania i obsługi maszyn CNC organizowanym przez Instytut Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Dwa pierwsze szkolenia odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie z wykorzystaniem szkoleniowej obrabiarki… Czytaj więcej »

4 grudnia 2023

Andrzejkowe spotkanie studentów Koła Naukowego „Paczka”

W dniu 01.12.23 roku w Klubie „Japa” odbyło się spotkanie studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Logistyków „Paczka” Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Uczestnicy i zaproszeni Goście w osobach Pani Dziekan dr inż. Wioletty Tomaszewskiej – Góreckiej, prof. PANS i Pana Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Grzegorza Dzieniszewskiego, prof. PANS, spotkali się przy kręglach,… Czytaj więcej »

17 listopada 2023

Zajęcia integracyjne studentów I roku Inżynierii Transportu i logistyki

W roku akademickim 2023/2024 przybyli do PANS w Przemyślu nowi członkowie społeczności studenckiej na kierunku Inżynierii Transportu i Logistyki, studiów o profilu praktycznym. W śród nich są osoby zamieszkujące tereny poza  granicami naszego miasta i kraju. Ich celem nadrzędnym jest studiowanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, a także integracja ze środowiskiem studenckim i lokalnym…. Czytaj więcej »

1 grudnia 2022

Debata: Energetyka odnawialna – priorytet XXI wieku

W dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w sali audiowizualnej (3.20 B) w Kolegium Technicznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu odbędzie się debata której hasłem przewodnim jest „Energetyka odnawialna – priorytet XXI wieku”. W trakcie debaty poruszone zostaną problemy energetyczne miasta Przemyśla, Gminy Przemyśl oraz Podkarpacia. Szczegółowymi tematami będą: odnawialne źródła energii… Czytaj więcej »

24 czerwca 2021

Turniej Spice Gears Academy

W dniu 12.06.2021r. pod patronatem Zakładu Mechatroniki i Informatyki PANS, oraz Studenckiego Koła Naukowego Mechatroników „Faza” odbył się pierwszy turniej regionalny Spice Gears Academy. Organizatorem imprezy był Pan Jakub Chomyszyn Przewodniczący Uczelnianej Rady  Samorządu Studenckiego. Aktywnie zaangażowali się również studenci Mechatroniki i Inżynierii Transportu i Logistyki, którzy uczestniczyli w wydarzeniu jako wolontariusze. Motywem przewodnim wydarzenia… Czytaj więcej »