Aktualności

16 listopada 2023

Forum: Kompetencje pracowników w zakresie technologii IT a oczekiwania rynku pracy.


Kolejne wydarzenie w Instytucie Nauk Technicznych już za nami. Studenci, pracownicy i zaproszeni goście uczestniczyli 14 listopada w Forum pt.: Kompetencje pracowników w zakresie technologii IT a oczekiwania rynku pracy. Otwarcia Forum dokonały Władze Rektorskie, Dziekan Wydziału i Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych. Wykłady wygłoszone przez dyrektorów i przedstawicieli firm IT oraz panel dyskusyjny ubogaciły studentów w kierunkach budowania kompetencji zawodowych wymaganych na rynku pracy. Wymiana doświadczeń w ramach Forum wskazała na wiodącą rolę PANS jako regionalnego ośrodka kształcącego specjalistów z zakresu inżynierii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.