Aktualności

17 listopada 2023

Zajęcia integracyjne studentów I roku Inżynierii Transportu i logistyki


W roku akademickim 2023/2024 przybyli do PANS w Przemyślu nowi członkowie społeczności studenckiej na kierunku Inżynierii Transportu i Logistyki, studiów o profilu praktycznym. W śród nich są osoby zamieszkujące tereny poza  granicami naszego miasta i kraju. Ich celem nadrzędnym jest studiowanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, a także integracja ze środowiskiem studenckim i lokalnym. W tym celu w dniu 24 października Studenci I Roku Inżynierii Transportu i Logistyki wraz z opiekunami akademickimi udali się „Krokami po Przemyślu” na Rynek Przemyski, a następnie zwiedzili podziemia miasta oprowadzeni przez panią Agatę Haliszczak – pracownika Muzeum. Po zapoznaniu się z historią powstania kupieckiego miasta i zwiedzeniu głównych atrakcji przemyskiego Rynku cała grupa udała się na przemyską pizzę, w zaciszu jednej z wielu pizzerii. Rozmowom na wszystkie tematy nie było końca. W miłej i przytulnej atmosferze wymienialiśmy spostrzeżenia z pierwszych dni życia studenckiego w PANS. Warto studiować na  kierunku  Inżynierii Transportu i Logistyki, miła atmosfera, zajęcia integracyjne oraz dużo wizyt studyjnych w firmach transportowych i logistycznych a przede wszystkim  kierunek przyszłościowy pozwalający na szybkie znalezienie zatrudnienia w branży TSL.