Aktualności

4 grudnia 2023

Andrzejkowe spotkanie studentów Koła Naukowego „Paczka”


W dniu 01.12.23 roku w Klubie „Japa” odbyło się spotkanie studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Logistyków „Paczka” Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Uczestnicy i zaproszeni Goście w osobach Pani Dziekan dr inż. Wioletty Tomaszewskiej – Góreckiej, prof. PANS i Pana Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Grzegorza Dzieniszewskiego, prof. PANS, spotkali się przy kręglach, przywołując Andrzejkowego ducha zabawy.

Do spotkania dołączyli również studenci I Roku Inżynierii Transportu i Logistyki, którzy dopiero zamierzają włączyć się w działalność Koła i korzystać z dobrodziejstw przynależności do niego, chociażby w postaci badań nad własnymi pojazdami mechanicznymi w Stacji Diagnostycznej mieszczącej się w budynku Instytutu Nauk Technicznych PANS.

Kolejnym – a wypływającym z tego spotkania punktem rozwoju Koła jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego do firmy produkcyjnej, celem zapoznania się z łańcuchem logistycznym, a także integracja i wymiana doświadczeń studentów od I do IV Roku ITL.