Aktualności

24 maja 2024

Studenci Logistyki w terenie


W dniu 17 maja 2024 roku studenci I roku Inżynierii Transportu i logistyki w ramach przedmiotu Inżynieria ruchu w transporcie udali się na przejścia dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśl. W ramach projektu „Pomiar ruchu pieszych”  dokonali pomiarów  natężenia ruchu na dwóch przejściach przy ulicy Słowackiego i ulicy Jagiellońskiej . Badania ruchu pieszych  zostały wykonana na podstawie zliczania strumienia pieszych przez studentów logistyki, którzy wcielili się w rolę ankieterów. W skład pomiarów ruchu pieszego w wybranym węźle wchodzi określenie: natężenia ruchu pieszego, struktury kierunkowej ruchu, struktury rodzajowej ruchu. Wykonanie projektu pozwoli studentom zrozumieć wytyczne projektowania struktury dla pieszych. Ćwiczenie praktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem studentów i pozwalają na jeszcze lepszą integrację grupy.