Aktualności

12 czerwca 2024

I Konferencja naukowa studentów


W dniu 10.06.2024r w budynku INT PANS w Przemyślu odbyła się I Konferencja naukowa studentów, doktorantów i młodych naukowców „Foodinio Conference – Innowacje Technologiczne”. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Instytutem Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego. W komitecie naukowym zasiedli: dr inż. Grzegorz Dzieniszewski prof. PANS Przemyśl (przewodniczący komisji), dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka prof. PANS Przemyśl, prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak, dr hab. Ireneusz Kapusta prof. UR, dr hab. inż Barbara Krochmal-Marczak, prof PANS Krosno, dr. inż Greta Adamczyk, dr Magdalena Marchel, dr inż. Karolina Pycia, dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz.

Studenci przedstawiali swoje prace w postaci referatów i posterów. Wygłoszono 15 referatów o bardzo ciekawych treściach oraz przedstawiono 16 posterów. Bardzo emocjonująca dyskusja trwała podczas omawianych zagadnień, a także w kuluarach podczas przerw. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, przedstawienie swoich prac oraz udział w dyskusji.