Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie

Alior Bank oficjalny partner kierunku Informatyka w biznesie.

W ramach naszej współpracy mamy:

  • Zajęcia z ekspertami Aliora
  • Wspólne konferencje i warsztaty
  • Dla najlepszych studentów płatne staże      i praktyki

Zapraszamy na studia !!!

 

 

Naszym celem jest kształcenie najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. W planie studiów jest 3,5 roku nauki oraz 6 miesięcy praktyki zawodowej, po czym uzyskujesz tytuł inżyniera. Informatyk – manager potrafi łączyć wiedzę informatyczną z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Jeżeli chcesz nauczyć się programowania komputerów oraz interesujesz się ekonomią, ten kierunek jest dla ciebie. Najnowszy sprzęt, wykładowcy praktycy z dużych ośrodków akademickich. U nas dużą cześć zajęć możesz zrealizować online za pomocą platformy edukacyjnej. Zapisz się, decyduje kolejność zgłoszeń, szczegóły w zakładce rekrutacja.

Specjalności

Programowanie gier i aplikacji

Jest to specjalność z zakresu informatyki stosowanej, która daje podstawy programowania aplikacji webowych i multimedialnych, włącznie z programowaniem gier. Nauczysz się popularnych języków programowania m. in.: C++, Java oraz symulacji komputerowych. Poznasz metody tworzenia aplikacji i systemów internetowych, tworzenia stron WWW, CMS, serwisów internetowych, baz danych, grafiki komputerowej, inżynierii oprogramowania, sieci komputerowych oraz aplikacji multimedialnych. Studenci zapoznają się z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, podstawami e-biznesu, a także metodami zarządzania projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu oraz oprogramowania.
Absolwenci nabędą umiejętności samodzielnego tworzenia nowego oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W ramach tej specjalności znajdziesz następujące przedmioty specjalnościowe:
– Aplikacje internetowe
– Komputerowe systemy multimedialne
– Internetowe systemy wspomagania zarządzania
– Infrastruktura internetu i usługi sieciowe
– Internetowe bazy danych
– Aplikacje sieciowe w języku Java
– Programowanie w języku C++
– Biznes elektroniczny
– Programowanie aplikacji mobilnych
– Grafika stron WWW
– Animacja komputerowa 3D

 Ekonomia menedżerska

Jest to specjalność z zakresu informatyki, ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalność skierowana jest dla osób, które interesują się ekonomią, zarządzaniem i informatyką. Poznasz zintegrowane informatyczne systemy zarządzenia, metody wielokryterialne, metody zarządzania bezpieczeństwem informacji, zastosowania informatyki w administracji, praktyczne wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych.  Studenci zapoznają się z projektowaniem i eksploatacją zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwem systemów informatycznych, programowaniem i integracją urządzeń sterowanych komputerowo, stosowanych w handlu, produkcji oraz administracji publicznej.
Absolwenci nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu oraz uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych. W ramach tej specjalności są następujące przedmioty kierunkowych:
– Zarządzanie w e-administracji
– Zarządzanie operacyjne
– Zarządzanie projektami informatycznymi
– Controlling finansowy
– Modelowanie procesów biznesowych
– Metody i narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– Systemy zarządzania bazami danymi
– Projektowanie usług w chmurze komputerowej
– Administrowanie sieciami komputerowymi
– Technologie internetowe w zarządzaniu i marketingu
– Systemy wspomagania decyzji


Zastosowanie symulacji komputerowych w biznesie


Dlaczego warto studiować informatykę w biznesie?


Plakat


Instytut Nauk Technicznych  PANS w mediach społecznościowych

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku: