Prezentacja kierunku Mechatronika

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Mechatronika

Instytut Nauk Technicznych od 2010 r. prowadzi studia I stopnia inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku Mechatronika. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Nasi absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie merytoryczne umożliwiające zarówno kontynuację studiów na poziomie magisterskim (II stopnia), jak i podjęcie pracy w zawodzie.

Absolwenci mechatroniki posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych maszyn i urządzeń. W trakcie studiów studenci mogą wybrać jedną z specjalności takich jak inteligentne budynki, pilotaż bezzałogowych statków powietrznych lub programowanie i projektowanie 3D .

Absolwenci mechatroniki są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia na kierunku mechatronika odbywają się również według hybrydowego systemu studiowania wspomaganego platformą e-learningową EduPortal. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

Rozwiń skrzydła. Studiuj mechatronikę!

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza do podjęcia inżynierskich studiów I stopnia na kierunku „mechatronika” w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne). Od roku akademickiego 2015/2016 wprowadzono profil praktyczny, który oferuje dużo zajęć laboratoryjnych, projektowych, ćwiczeniowych oraz 6 miesięczne praktyki zawodowe. Program kształcenia podlega ciągłej ewaluacji i jest ściśle powiązany z potrzebami lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

Mechatronika jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin nauki i techniki istniejących na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów techniki i nauki. Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniem technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin techniki i smart technologii. Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki. Absolwent mechatroniki uzyskuje uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupie G1.

Na kierunku „mechatronika” proponujemy od piątego semestru następujące moduły wybieralne (specjalności):

 • inteligentne budynki
 • pilot bezzałogowych statków powietrznych
 • programowanie i projektowanie 3D

Inteligentne budynki

W ramach tej specjalności absolwenci zapoznają się z nowoczesnymi zagadnieniami projektowania inteligentnych budynków (smart building), sposobami energooszczędnego budowania, urządzeniami IoT. Ponadto zdobywają kompetencje w zakresie projektowania systemów automatyki budynkowej z wykorzystaniem czujników, sensorów oraz sterowników programowalnych i systemów kontrolno-pomiarowych;

Pilot bezzałogowych statków powietrznych

W ramach tej specjalności absolwenci nabędą podstawową wiedzę i umiejętności nieodzowne do uzyskania uprawnień w zakresie pilotowania dronem. Zdobędą uprawnienia pilota BSP w kategorii otwartej oraz szczególnej, a także kompetencje pozyskiwania danych przy użyciu dronów oraz ich przetwarzania z wykorzystaniem nowoczesnych, zaawansowanych programów;

Specjalność – programowanie i projektowanie 3D

W ramach specjalności absolwent nabędzie wiedzę specjalistyczną z zakresu projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii, programowania obrabiarek CNC (drukarek 3D), technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz komputerowych metod wspierania projektowania i wytwarzania, a także nabędzie umiejętności w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania.

Absolwent będzie przygotowany do wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC, a także do obsługi centrów obróbkowych w zakresie techniczno-organizacyjnego przygotowania stanowiska i realizacji na nim operacji technologicznych oraz programowania centrów obróbkowych sterowanych w kilku osiach z wykorzystaniem systemów CAM. Będzie potrafił wykonywać modele 3D z wykorzystaniem systemów CAD i z użyciem skanera przestrzennego oraz wykonać rzeczywiste przedmioty (części, elementy) stosując różne metody obróbki ubytkowej i addytywnej..

Absolwent ma możliwość zostać wysokiej klasy specjalistą technologiem z zakresu komputerowego wspomagania obróbki, narzędzi obróbkowych, oprzyrządowania technologicznego, programowania maszyn CNC oraz nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania.

Dzień z życia nowoczesnych obrabiarek CNC w PANS w Przemyślu


Kierunek mechatronika w PANS w Przemyślu został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Uchwała PKA z dnia 26.04.18 w sprawie oceny programowej kierunku mechatronika


Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych


Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
37-700 Przemyśl

Kontakt:
e-mail: mechatronika@pansp.pl

Instytut położony jest w nowoczesnym budynku Kolegium Technicznego PANS na Bakończycach.

 


Władze Instytutu


Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Sztuk Projektowych

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS
Kolegium Techniczne II piętro, pokój 3.16

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

Kolegium Techniczne II piętro, pokój 3.2


 

Biuro Obsługi Wydziału 

Pałac Lubomirskich

ul. Książąt Lubomirskich 6,

37-700 Przemyśl

I piętro, pokój 31

tel. 16 735 52 31

e-mail: j.prachownik@pansp.pl

pn – pt w godz. 7:30 – 15:30


Kolegium Techniczne
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl
II piętro – pokój 3.25
tel. (16) 735 52 62
e-mail: mechatronika@pansp.pl

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10.00 – 14.00
(W piątek biuro nieczynne dla studentów)


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną na kierunku Mechatronika tworzą doktorzy i profesorowie PANS oraz wykładowcy z ośrodków akademickich Rzeszowa i Krakowa. Kadra posiada nie tylko duże doświadczenie dydaktyczne, ale również bogatą wiedzę praktyczną zdobywaną w pracy dla przemysłu.

[Kadra naukowo-dydaktyczna]


Program Erasmus

Dzięki programowi Erasmus (finansowanemu przez Komisje Europejską) już po pierwszym roku nasi studenci kształcą się w zagranicznych ośrodkach akademickich w państwach UE z którymi od lat współpracuje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu.


Współpraca z instytucjami

Instytut współpracuje z następującymi firmami, szkołami i uczelniami:

 • Fanina S.A. Fabryka Aparatury Elektromechanicznej w Przemyślu
 • Zakłady Automatyki Przemysłowej Polna S.A. w Przemyślu
 • Fibris S.A. w Przemyślu
 • Sanwil Polska Sp. z o.o w Przemyślu
 • Hensfort w Przemyślu
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku
 • Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – AGH w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska