Kierunek Mechatronika

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Mechatronika

Instytut Nauk Technicznych od 2010 r. prowadzi studia I stopnia inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku Mechatronika. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Nasi absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie merytoryczne umożliwiające zarówno kontynuację studiów na poziomie magisterskim (II stopnia), jak i podjęcie pracy w zawodzie.

Absolwenci mechatroniki posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych maszyn i urządzeń. W trakcie studiów studenci mogą wybrać jedną z specjalności takich jak projektowanie systemów mechatronicznych, programowanie i projektowanie 3D lub mechatronikę samochodową.

Absolwenci mechatroniki są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia na kierunku mechatronika odbywają się również według hybrydowego systemu studiowania wspomaganego platformą e-learningową EduPortal. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

Rozwiń skrzydła. Studiuj mechatronikę!


Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych


Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
37-700 Przemyśl

Kontakt:
tel. (16) 735 52 62
e-mail: mechatronika@pansp.pl

Instytut położony jest w nowoczesnym budynku Kolegium Technicznego PANS na Bakończycach.

Władze Instytutu

Dziekan Wydziału

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS
Kolegium Techniczne II piętro, pokój 3.16

Dyrektor Instytutu

dr inż. Ireneusz Kaczmar

Kolegium Techniczne II piętro, pokój 3.2

Koordynator kierunku

mgr inż. Bartosz Nycz
Kolegium Techniczne parter, pokój 1.4

Sekretariat Instytutu


Kolegium Techniczne
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl
II piętro – pokój 3.25
tel. (16) 735 52 62
e-mail: mechatronika@pansp.pl

mgr Beata Dudek

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania studentów:poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10.00 – 14.00
(W piątek sekretariat nieczynny dla studentów)


Kadra dydaktyczna


Kadrę dydaktyczną na kierunku Mechatronika tworzą doktorzy i profesorowie PANS oraz wykładowcy z ośrodków akademickich Rzeszowa i Krakowa. Kadra posiada nie tylko duże doświadczenie dydaktyczne, ale również bogatą wiedzę praktyczną zdobywaną w pracy dla przemysłu.

[Kadra naukowo-dydaktyczna] [Godziny konsultacji]

Program Erasmus


Dzięki programowi Erasmus (finansowanemu przez Komisje Europejską) już po pierwszym roku nasi studenci kształcą się w zagranicznych ośrodkach akademickich w państwach UE z którymi od lat współpracuje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Współpraca z instytucjami


Instytut współpracuje z następującymi firmami, szkołami i uczelniami:

 • Fanina S.A. Fabryka Aparatury Elektromechanicznej w Przemyślu
 • Zakłady Automatyki Przemysłowej Polna S.A. w Przemyślu
 • Fibris S.A. w Przemyślu
 • Sanwil Polska Sp. z o.o w Przemyślu
 • Hensfort w Przemyślu
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku
 • Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – AGH w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska