Kadra kierunku

Kadra dydaktyczna

Drogi Studencie proponujemy Ci fantastyczny zespół kreatywnych ludzi, który tworzy kadrę wykładowców na kierunku Informatyka w biznesie. Są to pracownicy etatowi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, programiści przedsiębiorstw informatycznych z wieloletnim doświadczeniem oraz wykładowcy z dużych ośrodków akademickich. Pamiętaj jednak, że tylko od Ciebie zależy ile wiedzy dla siebie zdobędziesz.

 Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Informatyka w biznesie w roku akademickim 2022/2023:

dr hab. Marian Kuźma, prof. PANS

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

dr inż. Piotr Grochowalski

dr inż. Ireneusz Kaczmar

dr inż. Wojciech Kozioł

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

dr Sławomir Solecki

dr Marek Ruba

dr Krzysztof Pupka

mgr inż. Ireneusz Wiech

mgr inż. Wojciech Psik

mgr Lesław Kołcz

mgr Robert Rybak

mgr Rafał Korczyński

Opiekunowie studentów w roku akad. 2022/2023:

I rokdr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

III rok – mgr inż. Wojciech Psik

IV rok dr inż. Wojciech Kozioł

 

Dr inż. Piotr Grochowalski

Dr inż. Piotr Grochowalski zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym (adiunkta) w Instytucie Informatyki, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz na stanowisku dydaktycznym (adiunkta) w Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Pracę magisterską obronił w 2002 roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, a pracę doktorską w roku 2013 obronił na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji, eksploracji danych, baz danych oraz robotyki. Jest autorem/współautorem około 60 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach, monografiach i materiałach konferencyjnych.

 

Dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu (nauczyciel dyplomowany). Od 2007 roku egzaminator w zawodzie technik ekonomista (Nr decyzji 341[02]/1008/07)  i w zawodzie technik agrobiznesu (Nr decyzji 341[01]/991/07).

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a magistra na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 1998 roku. Podyplomowe studia z zakresu matematyki w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie a z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół konkurencyjności przedsiębiorstw, ekonomii i zarządzania oraz praktycznej rachunkowości. Jest współautorką programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadziła zajęcia między innymi z przedmiotów: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, zarządzanie innowacjami, ekonomia, komputerowe systemy finansowo-księgowe, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, finanse i rachunkowość. Jest członkiem komisji wydziałowych. Stale podnosi swoje kalifikacje z zakresu zarządzania, aktualnie na studiach Master of Business Administration w SGK w Warszawie.