Informacje o kierunku

Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

37-700 Przemyśl

tel. 16 735 52 62

mail: itl@pansp.pl

Dziekan Wydziału 

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

Dyrektor Instytutu

dr inż. Ireneusz Kaczmar

Koordynator zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki

mgr inż. Rafał Hajduk

Sekretariat Instytutu

mgr Beata Dudek

Kolegium Techniczne, II piętro, pokój 3.25

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek od 7:30-15:30

czynny dla studentów: poniedziałek – czwartek od 10:00-14:00


Szanowni Kandydaci,

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria transportu i logistyki – profil praktyczny w trybie stacjonarnym (bezpłatnym). 

Profil praktyczny oznacza, że studia trwają 4 lata  (tj. 7 semestrów + 8 semestr – 3 miesięczna praktyka zawodowa w wybranym zakładzie przemysłowym, połączona z projektem inżynierskim).

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria transportu i logistyki otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera, który przygotowują absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Kierunek Inżynieria transportu i logistyki ma na celu kształcenie inżynierów – specjalistów ds. transportu i logistyki, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Dzisiejszy inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Kandydaci na studia na Kierunek Inżynieria Transportu i Logistyki mogą wybrać jedną z trzech specjalności:

Transport ekologiczny (NOWOŚĆ)

Rozwijająca się dynamicznie w Polsce branża pojazdów ekologicznych wymusza potrzebę dostarczenia na rynek pracy specjalistów przygotowanych do diagnostyki, obsługi oraz konstrukcji pojazdów autonomicznych, elektrycznych i hybrydowych.  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Transportu ekologicznego jest także w zakresie użytkowania, utrzymania i budowy infrastruktury eksploatacyjnej pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Wymienione powyżej główne zadania wpisują się w całości w charakter studiów na kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki – specjalność Transport ekologiczny .

Zarządzanie transportem

Absolwent kierunku jest przygotowany do kompleksowego zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych logistycznych i spedycyjnych. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności w branży TSL. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie Certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania transportem. Specjalność jest kierunkiem praktycznym z wykorzystaniem systemów ERP, WMS, TachoSpeed oraz oprogramowania właściwego dla branży TSL. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii, prawa i transportu zapewnia szerokie kompetencje zawodowe i nieograniczone możliwości zatrudnienia.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

Kompetencje w zakresie eksploatacji i diagnostyki stanowią podstawę do aktywności zawodowej w zakresie użytkowania środków transportu. Dają podstawę do ubiegania się o uprawnienia diagnosty samochodowego, jak również uprawnienia niezbędne do eksploatacji i obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających nadzorowi UDT. Specjalność ma charakter praktyczny i umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem najnowszych urządzeń diagnostycznych. Zajęcia są realizowane we własnej stacji diagnostycznej, posiadającej wyposażenie z 2021 roku. Zdobyte kompetencje inżynierskie zapewniają możliwość zatrudnienia w renomowanych serwisach samochodowych oraz przygotowują do ubiegania się o stanowiska zawodowe tj. diagnosta samochodowy, inspektor transportu drogowego oraz inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.


Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania systemami transportowo-magazynowymi,
 • optymalizacji kosztów logistycznych,
 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • projektowania usług logistycznych,
 • zastosowań informatyki w procesach logistycznych,
 • organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu.

Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki” są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • centrach dystrybucyjnych i logistycznych,
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą,
 • firmach doradczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją,
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci kierunku studiów „Inżynieria transportu i logistyki” mogą podjąć pracę jako:

 • menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • inżynierowie utrzymania ruchu i systemów telematycznych,
 • inżynierowie przedsiębiorstw zajmujących się transportem, logistyką, spedycją
 • inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych,
 • inżynierowie jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia.

Jak korzystać z profesjonalnego sprzętu – studenci Inżynierii Transportu i Logistyki PANS