Program studiów

Innowacyjny program studiów przygotuje absolwentów kierunku Informatyka w biznesie do podjęcia pracy na stanowiskach w firmach i instytucjach administracji wdrażających nowoczesne systemy informatyczne:

  • programisty i administratora systemów informatycznych;
  • managera realizacji projektów informatycznych;
  • inżyniera informatyka / analityka / serwisanta / testera;
  • projektanta informatycznych systemów zarządzania;
  • konsultanta ds. informatyzacji procesów zarządzania organizacją;
  • specjalisty ds. utrzymania systemów informatycznych;
  • pełnomocnika ds. zapewniania jakości i ochrony informacji.

Proponujemy elastyczny rozkład zajęć dla pracujących również w godzinach popołudniowych. Udział pracodawców w budowaniu programu studiów gwarantuje dobre wykształcenia, każdy ze studentów ukończy wybrany przez siebie blok przedmiotów wybieralnych, kierunkowych specjalizując się w wybranej dziedzinie. Stanowi to atut w przyszłej pracy zawodowej. Aktualne specjalności dla kierunku:

MODUŁ A – PROGRAMOWANIE GIER I APLIKACJI

MODUŁ B – EKONOMIA MENEDŻERSKA

INFORMATYKA w BIZNESIE – WYKAZ PRZEDMIOTÓW

A.  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
P 01 Matematyka
P 02 Badania operacyjne
P 03 Fizyka
P 04 Mikroekonomia
P 05 Makroekonomia
P 06 Marketing
B. PRZEDMIOTY / MODUŁY OGÓLNE
O 01 Wychowanie fizyczne
O 02 Język obcy – (j. angielski)
O 03 Technologia informacyjna
O 04 A. Wiedza o Polsce
B. Antropologia społeczna
O 05 Komunikacja interpersonalna
O 06 Podstawy przedsiębiorczości
O 07 Ochrona własności intelektualnej
C. PRZEDMIOTY / MODUŁY KIERUNKOWE
K 01 Podstawy zarządzania
K 02 Podstawy informatyki
K 03 Podstawy programowania w języku C
K 04 Finanse i rachunkowość
K 05 Zarządzanie produkcją i usługami
K 06 Zarządzanie jakością
K 07 Zarządzanie zasobami ludzkimi
K 08 Zarządzanie projektami
K 09 Nauka o materiałach
K 10 Elektrotechnika i elektronika
K 11 Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
K 12 Algorytmy i struktury danych
K 13 Architektura systemów komputerowych
K 14 Bezpieczeństwo systemów informatycznych
K 15 Układy mikroprocesorowe i sterowniki
K 16 Animacja komputerowa 3D
K 17 Systemy CAD/CAM
K 18 Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
K 19 Technologie internetowe
K 20 Programowanie obiektowe
K 21 Metody sztucznej inteligencji
K 22 Sieci komputerowe i bazy danych
K 23 Systemy operacyjne
K 24 Komputerowe systemy finansowo – księgowe
K 25 Ekonomika i organizacja produkcji
K 26 Systemy zarządzania treścią CMS
K 27 Logistyka i spedycja
K 28 Programowanie maszyn CNC
K 29 Inżynieria oprogramowania
K 30 Seminarium
D. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DO WYBORU / MODUŁ A lub B
KW 01 Przedmiot / moduł wybieralny 1
A. Aplikacje internetowe
B. Zarządzanie w e-administracji
KW 02 Przedmiot / moduł wybieralny 2
A. Gry komputerowe
B. Bankowość i rynki finansowe
KW 03 Przedmiot / moduł wybieralny 3
A. Programowanie strukturalne
B. Zarządzanie projektami informatycznymi
KW 04 Przedmiot / moduł wybieralny 4
A. Infrastruktura internetu i usługi sieciowe
B. Controlling finansowy
KW 05 Przedmiot / moduł wybieralny 5
A. Modelowanie procesów logistycznych / Modeling of logistics processes
B. Modelowanie procesów biznesowych / Modeling of business processes
KW 06 Przedmiot / moduł wybieralny 6
A. Aplikacje sieciowe w języku Java
B. Metody i narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
KW 07 Przedmiot / moduł wybieralny 7
A. Programowanie w języku C++
B. Systemy zarządzania bazami danych
KW 08 Przedmiot / moduł wybieralny 8
A. Programowanie aplikacji mobilnych
B. e – Logistyka
KW 09 Przedmiot / moduł wybieralny 9
A. Projektowanie usług w chmurze komputerowej
B. Biznes elektroniczny
KW 10 Przedmiot / moduł wybieralny 10
A. Programowanie gier komputerowych
B. Administrowanie sieciami komputerowymi
KW 11 Przedmiot / moduł wybieralny 11
A. Grafika stron WWW
B. Technologie internetowe w zarządzaniu i marketingu
KW 12 Przedmiot / moduł wybieralny 13
A. Grafika komputerowa i wizualizacja
B. Systemy wspomagania decyzji
E. INNE
BHP Szkolenie BHP
BIBL Przysposobienie biblioteczne
KW 05 Przedmiot w j. angielskim
A. Modeling of logistics processes
B. Modeling of business processes
PZK Praktyka zawodowa kierunkowa
PZS Praktyka zawodowa specjalnościowa
PPD Pisanie pracy dyplomowej
EOPD Egzamin i obrona pracy dyplomowej

Raport samooceny kierunku Informatyka w biznesie za rok akademicki 2019/2020