Program studiów

Program kształcenia kierunku „Inteligentne Technologie” ma charakter interdyscyplinarny, gwarantujący absolwentom wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na konkurencyjnym rynku pracy. Program wychodzi naprzeciw nowym formom współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych i podniesienia poziomu wykształcenia absolwentów, zwłaszcza w zakresie umiejętności praktycznych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci kierunku „Inteligentne Technologie” będą przygotowani do pracy w firmach i instytucjach administracji publicznej m.in. na stanowiskach:

 • projektantów informatycznych systemów zarządzania;

 • projektantów i programistów urządzeń mechatronicznych;

 • konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania organizacją;

 • konsultantów ds. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania;

 • menedżerów firm transportowych oraz logistycznych;

 • inżynierów systemów informatycznych w centrach logistycznych i magazynowych;

 • inżynierów systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych;

 • specjalistów ds. transportu i logistyki w firmie usługowej lub produkcyjnej;

 • menedżerów odpowiedzialnych za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji;

 • pracowników jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się transportem, spedycją oraz logistyką;

 • inżynierów informatyków, serwisantów, testerów;

 • pracowników jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna oraz informatyczna.

Absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności niezbędną do stosowania zaawansowanych technik zarządzania systemami informatycznymi oraz nowoczesnymi aplikacjami programistycznymi. Będą przygotowani do projektowania, programowania, wdrażania i administracji rozbudowanych systemów informatycznych w zakresie:

 • znajomości procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie;

 • znajomości zasad przygotowania organizacji do procesu informatyzacji;

 • monitorowania i wizualizacji procesów produkcyjnych;

 • znajomości oprogramowania oraz systemów operacyjnych;

 • znajomości metod symulacji komputerowej, metod optymalizacji;

 • znajomości wybranych modeli i metod badań operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań.

Raport samooceny dla kierunku Inteligentne technologie za rok akademicki 2021/2022