O nas

Studenckie Koło Naukowe Mechatroniki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu zostało powołane na podstawie zarządzenia Rektora PANS w Przemyślu w dniu 31 maja 2012 r. Jeszcze przed jego powołaniem studenci angażowali się w różnego typu działania mające na celu podniesienie nie tylko atrakcyjności kierunku, ale również zmierzenie się z wyzwaniem jakie niesie ze sobą praktyczne zastosowanie umiejętności związanych z przyszłym zawodem.

Koło naukowe tworzą studenci I, II, III i IV roku Mechatroniki jak i również studenci innych kierunków, którzy są optymistycznie nastawieni na nowe wyzwania, kreatywni i otwarci na nowe znajomości. Opiekę nad kołem naukowym sprawuje dr inż Stanisław Szabłowski, prof PANS.

Kontakt:
Kolegium Techniczne PANS
ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1E pok. 2.17b