Sylabusy

Sylabusy obowiązujące w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Mechatronika

*Specjalność KW01 – KW08 C obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

Przedmioty kształcenia kierunkowego wybieralne


Przedmioty kształcenia kierunkowego


Przedmioty kształcenia ogólnego


Przedmioty kształcenia podstawowego


Inne