Informacje o kierunku

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza do podjęcia inżynierskich studiów I stopnia na kierunku „mechatronika” w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne). Od roku akademickiego 2015/2016 wprowadzono profil praktyczny, który oferuje dużo zajęć laboratoryjnych, projektowych, ćwiczeniowych oraz 6 miesięczne praktyki zawodowe. Program kształcenia podlega ciągłej ewaluacji i jest ściśle powiązany z potrzebami lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

Mechatronika jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin nauki i techniki istniejących na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów techniki i nauki. Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniem technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin techniki i smart technologii. Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki. Absolwent mechatroniki uzyskuje uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupie G1.

Na kierunku „mechatronika” proponujemy od piątego semestru następujące moduły wybieralne (specjalności):

  • inteligentne budynki
  • pilot bezzałogowych statków powietrznych
  • programowanie i projektowanie 3D

Inteligentne budynki

W ramach tej specjalności absolwenci zapoznają się z nowoczesnymi zagadnieniami projektowania inteligentnych budynków (smart building), sposobami energooszczędnego budowania, urządzeniami IoT. Ponadto zdobywają kompetencje w zakresie projektowania systemów automatyki budynkowej z wykorzystaniem czujników, sensorów oraz sterowników programowalnych i systemów kontrolno-pomiarowych;

Pilot bezzałogowych statków powietrznych

W ramach tej specjalności absolwenci nabędą podstawową wiedzę i umiejętności nieodzowne do uzyskania uprawnień w zakresie pilotowania dronem. Zdobędą uprawnienia pilota BSP w kategorii otwartej oraz szczególnej, a także kompetencje pozyskiwania danych przy użyciu dronów oraz ich przetwarzania z wykorzystaniem nowoczesnych, zaawansowanych programów;

Specjalność – programowanie i projektowanie 3D

W ramach specjalności absolwent nabędzie wiedzę specjalistyczną z zakresu projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii, programowania obrabiarek CNC (drukarek 3D), technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz komputerowych metod wspierania projektowania i wytwarzania, a także nabędzie umiejętności w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania.

Absolwent będzie przygotowany do wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC, a także do obsługi centrów obróbkowych w zakresie techniczno-organizacyjnego przygotowania stanowiska i realizacji na nim operacji technologicznych oraz programowania centrów obróbkowych sterowanych w kilku osiach z wykorzystaniem systemów CAM. Będzie potrafił wykonywać modele 3D z wykorzystaniem systemów CAD i z użyciem skanera przestrzennego oraz wykonać rzeczywiste przedmioty (części, elementy) stosując różne metody obróbki ubytkowej i addytywnej..

Absolwent ma możliwość zostać wysokiej klasy specjalistą technologiem z zakresu komputerowego wspomagania obróbki, narzędzi obróbkowych, oprzyrządowania technologicznego, programowania maszyn CNC oraz nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania.

Dzień z życia nowoczesnych obrabiarek CNC w PANS w Przemyślu


Kierunek mechatronika w PANS w Przemyślu został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Uchwała PKA z dnia 26.04.18 w sprawie oceny programowej kierunku mechatronika