VI Konferencja naukowa

VI Konferencja naukowa z cyklu „Logistyka dziś i jutro” pod hasłem:

„Procesy logistyczne w przemyśle”

Organizatorami Konferencji są:

Instytut Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

Termin Konferencji  2 czerwca 2023 r.

Miejsce Konferencji Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii WP 1E, 37-700 Przemyśl.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2023 r.