O nas..

Studenckie Koło  Naukowe Logistyków PACZKA  to organizacja studencka działająca  przy Zakładzie Inżynierii Transportu i Logistyki PANS w Przemyślu .

 

Nasze  cele i zadania do realizacji z których najważniejsze to:

  • organizacja szkoleń, warsztatów, wycieczek dla członków koła
  • współpraca z innymi kołami naukowymi z całej Polski oraz integracja środowisk akademickich
  • udział w konferencjach logistycznych
  • nawiązanie kontaktów z firmami z branży logistycznej
  • prowadzenie w ramach Uczelni prac naukowo-badawczych
  • nabycie nowych umiejętności
  • rozwój intelektualny, kulturalny i interpersonalny członków Koła
  • działalność charytatywna
  • działalność promocyjna kierunku logistyki
  • organizowanie konkursów logistycznych na uczelni i w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

W najbliższym czasie poinformujemy o działaniach koła naukowego. Jesteśmy organizacją, która dopiero powstała i się kształtuje.

Studenckie Koło Naukowe powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego rynku, w którym coraz sprawniej poruszają się studenci oraz absolwenci.

Dlaczego PACZKA? – jesteśmy grupą znajomych o wspólnych pasjach, połączyła nas logistyka.

drużyna – zespół – grupa – towarzystwo –

– ekipa – PACZKA – pakiet – paleta –

– zasób – zapas – towar –

– infrastruktura – logistyka2

Jednym z ważniejszych założeń Koła są wyjazdy doszkalające, konferencje naukowe, rozwijające nasze pasje, spotkania z ekspertami z różnych branż oraz działania związane z promocją uczelni.

 

Kontakt:

Studenckie Koło Naukowe ,,PACZKA’’ działające przy Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu

ul. Żołnierzy I AWP 1E, 37-700 Przemyśl

e-mail: paczka.pwsw@gmail.com

 

Dołącz do nas

Nasz zespół wciąż się powiększa, dlatego czekamy na nowych członków ze świeżym spojrzeniem, którzy chcą przyczynić się do rozwoju naszej lokalnej społeczności.