Program studiów

Plany studiów dla kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki w roku akademickim 2023/2024

Raport samooceny kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki za rok akademicki 2022/2023

Raport samooceny kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki za rok akademicki 2021/2022

Raport samooceny kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki za rok akademicki 2020/2021

Raport samooceny kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki za rok akademicki 2019/2020

Raport samooceny kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki za rok akademicki 2018/2019