Konsultacje

Harmonogram konsultacji wykładowców INT w semestrze zimowym w roku akad. 2023/2024 r.

 

Imię i nazwisko pracownika

Dzień tygodnia

Godzina

Numer pokoju

Dziekan Wydziału

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

 

 

3.16

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

 

 

3.3

Koordynatorzy kierunków

Kierunek Inteligentne technologie

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

 

 

3.2

Kierunek Informatyka w biznesie

dr inż. Piotr Grochowalski

 

 

3.6

Kierunek Bezpieczeństwo i produkcja żywności / Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów

Prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak

 

 

2.13

Kierunek Mechatronika

mgr inż. Bartosz Nycz

 

 

 

1.4

Kierunek Inżynieria transportu i logistyki

mgr inż. Rafał Hajduk

 

 

3.3

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

 

 

3.2

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

 

 

2.13

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

 

 

3.3

prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

 

 

3.5

dr hab. Marian Kuźma, prof. PANS

 

 

3.4

dr hab. inż. Tomasz Buratowski prof. PANS

 

 

1.3

dr inż. Stanisław Szabłowski prof. PANS

 

 

1.6

dr inż. Ireneusz Kaczmar

 

 

 

3.2

dr inż. Marek Zadernowski

 

 

2.13

dr inż. Adam Woś

 

 

3.4

dr inż. Włodzimierz Banach

 

 

3.4

dr inż. Wojciech Kozioł

 

 

3.6

dr Magdalena Marchel

 

 

2.4

dr Krzysztof Pupka

 

 

1.9

mgr inż. Danuta Olejarka

 

 

2.31

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

 

 

2.16

mgr inż. Justyna Niklewicz

 

 

2.4

mgr inż. Agata Pudlak

 

 

2.10

mgr inż. Ireneusz Wiech

 

 

1.6

mgr inż. Wojciech Psik

 

 

3.6

mgr inż. Grzegorz Spodar

 

 

1.17

mgr Lesław Kołcz 

 

 

1.22/1.23

mgr Robert Rybak

 

 

3.4

mgr Rafał Korczyński

 


inż. Ryszard Skoczylas

 

 


 

 

 


 

Hala ZSHuig

Bakończyce


1.17