I Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”

Państwowa Wyższa Szkoła

Wschodnioeuropejska

w Przemyślu

oraz

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Oddział Małopolski

 

Zapraszają do udziału

w I Konferencji naukowej, pt.:

„Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”

Przemyśl, 18. września 2017 r.

 

Organizator:

Zakład Bezpieczeństwa i Produkcji Żywności PANS

Instytut Nauk Technicznych

Tematyka Konferencji

 • bezpieczeństwo produkcji żywności.
 • bezpieczeństwo żywienia.
 • higiena żywności.
 • związki biologicznie aktywne w żywności i żywieniu.

 

Komitet Organizacyjny:

dr inż. Greta Adamczyk – przewodnicząca

gretaadamczyk@gmail.com, tel. +48 517 504 328

inż. Patrycja Napora – sekretarz

p.napora@pwsw.eu, tel. + 48 783 701 335

mgr inż. Danuta Olejarka – członek komitetu,

danuta.olejarka1602@gmail.com

mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk – członek komitetu

kora.pl@wp.pl

Komitet Naukowy:

Dr hab. prof. PANS Barbara Lulek

Prof. Dr hab. inż. Wiesław Barabasz

Prof. Dr hab. inż. Grażyna Jaworska

Prof. Dr hab. inż. Krzysztof Surówka

Dr hab. inż. Prof. PANS Mariusz Witczak

Dr inż. Karol Krajewski

 

 

Kalendarz Konferencji:

 

 • 31.08.2017 – przesłanie karty zgłoszenia
 • 12.09.2017 – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 12.09.2017 – termin przesyłania streszczeń,
 • 25.09.2017 – przekazanie pełnego tekstu artykułu do publikacji
 • 15.09.2017 – zgłaszanie udziału w imprezie towarzyszącej, która odbędzie się 17.09.17 w Krasiczynie (informacja dla uczestników, którzy jeszcze nie wyrazili chęci udziału, w tym przypadku opłata może być wykonana na miejscu).

 

PLANOWANY (ROBOCZY) PROGRAM KONFERENCJI (może ulec zmianie):

 

Niedziela (17 września):

14:00 – 15:00 – zakwaterowanie

15:00 – wyjazd z Przemyśla do Krasiczyna

15.45 – zwiedzanie zamku w Krasiczynie

17.00 – uroczysty obiad

19:00 – powrót do Przemyśla

 

Poniedziałek (18 września):

08.00 – 09.00 – rejestracja uczestników

09.00 – 09.15 – przywitanie gości

09.15 – 10:45 – referaty plenarne

10.45 – 11.30 – przerwa kawowa i sesja posterowa

11.30 – 14.30 – sesja referatowa,

14.30 –  14:45 – zakończenie konferencji

14:45 – 15:30 –  lunch

 

 

Streszczenia przesyłanych prac

 

 • Objętość streszczenia referatów (z podaniem imion i nazwisk autorów oraz nazwy instytucji), w języku polskim pisanego czcionką Times New Roman, 12 pkt. z interlinią 1,15, tekst wyjustowany, nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4 (3 strony w przypadku referatów plenarnych).
 • Streszczenia należy przygotować w programie MS Word 2003 (lub nowszym) i przesłać drogą elektroniczną na adres: gretaadamczyk@gmail.com do dnia 12.09.2017 r.
 • Streszczenie powinno informować, czego dotyczy artykuł, wskazywać elementy nowości oraz zawierać podsumowanie/wnioski.

 

   Miejsce konferencji

PWSW

Instytut Nauk Technicznych

Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

37- 700 Przemyśl

I piętro, sala 2.25A

 

 

Publikacja naukowa

Po konferencji zostanie wydana monografia z pracami prezentowanymi w trakcie konferencji .