II Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

Program konferencji

8.00- 9.00

Śniadanie

8.30 – 9.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, ROZWIESZANIE POSTERÓW

9.00 – 9.15

OTWARCIE KONFERENCJI

9.15 – 10.45

REFERATY PLENARNE (30 min) (Prowadzący: Prof. Stanisław Tyszkiewicz, Prof. Grażyna Jaworska).

Krzysztof Surówka

NOWE KIERUNKI W PRZETWÓRSTWIE I UTRWALANIU ŻYWNOŚCI

Alicja Zachara, Adam Sidor, Bożena Konecka-Szydełko

FIPRONIL W PRODUKTACH ZWIERZĘCYCH W ŚWIETLE BADAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH W UE

Wiesław Barabasz, Anna Pikulicka

NOWE ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W ŻYWNOŚCI

10.45 – 11.45

KOMUNIKATY USTNE I (10-12 min)(Prowadzący: Prof. Krzysztof Surówka, Dr hab. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ)

Bożena Konecka-Szydełko, Adam Sidor, Alicja Zachara

CZERWONKA BAKTERYJNA (DEZYNTERIA) – JAKO ZNANE I CIĄGLE AKTUALNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Joanna Banaś, Paulina Prawłocka, Izabela Kapturska, Krzysztof Surówka

ZMIANY PRZECHOWALNICZE SUBSTANCJI BIOAKTYWNYCH W OLEJU Z NASION CZERWONEJ PAPRYKI

Marta Pisarek

ROŚLINY ZAPOMNIANE, MAŁO ZNANE I DZIKO ROSNĄCE DO WYKORZYSTANIA W GASTRONOMII

Ireneusz Maciejaszek, Paulina Kuśmirek, Krzysztof Surówka

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA HERBATEK OWOCOWYCH O SMAKU MALINOWYM

Dyskusja

11.45 – 12.30

PRZERWA KAWOWA, SESJA POSTEROWA

12.30 – 13.30

KOMUNIKATY USTNE II (10-12 min) (Prowadzący: Prof. Wiesław Barabasz, Dr inż. Alicja Zachara)

Tomasz Cebulak, Natalia Żurek, Paweł Hanus, Ireneusz Kapusta, Grażyna Jaworska

ZDROWOTNE ASPEKTY DIETY KETOGENICZNEJ

Magdalena Luboińska

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE JAKO FORMA KOMUNIKACJI PRODUCENTA Z KONSUMENTEM

Magdalena Stobiecka, Joanna Wajs, Jolanta Król

POZIOM HIGIENY W PLACÓWKACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO NA TERENIE LUBLINA

Maciej Oziembłowski, Paweł Dąbrowski, Marzena Styczyńska, Michał Kulus, Joanna Grzelak

PRÓBA REKONSTRUKCJI DIETY MIESZKAŃCÓW DAWNEGO WROCŁAWIA NA PODSTAWIE ANALIZY WYBRANYCH MIKRO- I MAKROELEMENTÓW MATERIAŁU KOSTNEGO

Dyskusja

13.30 – 14.00

LUNCH

14.00 – 15.00

KOMUNIKATY USTNE III (10-12 min) (Prowadzący: Dr inż. Karolina Pycia, Dr Marta Liszka-Skoczylas)

Paweł Hanus, Grażyna Jaworska, Karolina Pycia, Izabela Baran, Natalia Szarek

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH PRODUKTÓW PODDANYCH OBRÓBCE SOUS VIDE W STOSUNKU DO TRADYCYJNYCH METOD OBRÓBKI TERMICZNEJ

Greta Adamczyk, Karolina Pycia, Grażyna Jaworska.

TRYBOLOGIA ŻYWNOŚCI – NOWY WYMIAR BADAŃ TEKSTURY ŻYWNOŚCI

Maciej Oziembłowski, Ernest Popardowski

WPŁYW PULSACYJNYCH PÓL ELEKTRYCZNYCH (PEF) NA ULTRASŁABĄ LUMINESCENCJĘ PŁYNNYCH PRODUKTÓW JAJCZARSKICH

Bernadetta Bienia, Elżbieta Brągiel, Magdalena Dykiel, Marta Pisarek,

ZAFAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ NAUKOWYCH

Dyskusja

15.00-15.15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

15.45-17.30

WYCIECZKA

18.00

UROCZYSTA KOLACJA – HOTEL „ALBATROS”