Sylabusy cykl 2022/2023

Przedmioty kształcenia kierunkowego wybieralne 


 

Przedmioty kształcenia kierunkowego:


 

Przedmioty kształcenie ogólnego


 

Przedmioty kształcenia podstawowego


 

Inne


 

Trendy w produkcji żywności


 

Blok technologia żywności


 

Blok żywienia człowieka z dietetyką 


 

Blok żywność prozdrowotna


 

Edukacja żywieniowa


 

Ocena jakości i bezpieczeństwa żywności


 

Produkcja żywności