Sylabusy

Rok I

Rok II

Rok III – Przedmioty kierunkowe

Rok III – Dietetyka

Rok III – Technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa (TGiEŻ)

Rok III – Technologia żywności (TŻ)

Rok IV – przedmioty kierunkowe

Rok IV – Dietetyka

Rok IV – Technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa (TGiEŻ)

Rok IV – Technologia żywności (TŻ)

 

FAKULTETY

Fakultety humanistyczne

Fakultety kierunkowe

 • Fakultet kierunkowy I – Trendy w produkcji żywności
 • Fakultet kierunkowy II

Moduł dietetyka (D)

 • Fakultet specjalnościowy I – Produkcja żywności
 • Fakultet specjalnościowy II – Żywienie wybranych grup

Moduł technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa (TGiEŻ)

 • Fakultet spacjalizacyjny I – Żywność niekonwencjonalna
 • Fakultet specjalizacyjny II – Produkcja i ocena żywności

Moduł technologia żywności (TŻ)

 • Fakultet specjalizacyjny I – Produkcja żywności
 • Fakultet specjalizacyjny II – Ocena jakości i bezpieczeństwo żywności
 • Fakultet specjalizacyjny III – Edukacja żywieniowa

  Do pobrania