Sylabusy na cykl kształcenia 2020/2021 – 2021/2022

Semestr I

0 01 Wychowanie fizyczne

0 02 Język angielski

0 04 Antropologia społeczna

K 01 Propedeutyka nauki o żywności

K 02 Surowce roślinne

K 03 Surowce zwierzęce

K 04 Opakowania żywności

K 05 Podstawy zarządzania dla inzynierów

P 01 Matematyka (2)

P02 Chemia

P03 Mikrobiologia ogólna

Semestr II

0 01 Wychowanie fizyczne

0 03 Technologia informacyjna

0 05 Komunikacja interpersonalna

K 07 Chemia żywności

K 08 Towaroznastwo żywności

K 10 Materiały wspomagające przetwarzanie żywności

K 11 Rośliny lecznicze i przyprawowe-1

K 17 Żywienie człowieka

KW 01 Prawo żywnościowe-Prawo żywnościowe i kontrola żywności

KW 07 2 Trendy w produkcji żywności – Żywność innowacyjna

O 05 Komunikacja interpersonalna

P 06 Biochemia

Semestr III

0 02 Język angielski

K 05 Biotechnologia

K 13 Ogólna Technologia Żywności

K 14 Inżynieria procesowa

K 15 Analiza i ocna jakości żywności

K 16 Mikrobiologia żywnosci

K 18 Higiena produkcji żywności

K 21 Przechowalnictwo i chłodnictwo żywności

P 05 Grafika inżynierska

Semestr IV

0 02 Język angielski

K 06 Analiza sensoryczna

K 20 Aparatura w produkcji żywności

K 22 Technologia gastronomiczna

K 23 Systemy zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności

K 24 Zarządzanie przedsiębiorstwami przmyslu spoŻ

P 07 Statystyka

P 09 Toksykologia

Praktyka kierunkowaI

Semestr V

K 26 Technologia i bezpieczeństwo produktów roślinnych

K 27 Technologia i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

K 28 Audytowanie systemów K 29 Zafałszowania żywności

KW 02 Projektowanie procesu produkcji zywności Projektowanie zakładów gastronomicznych

O 07 Ochrona własności intelektualnej

Semestr VI

KW 02 Projektowanie nowych produktów – Projektowanie nowych potraw

KW 10 Seminarium dyplomowe

O 06 Podstawy przedsiębiorczości

Praktyka kierunkowaII

Semestr VII

K 30 Seminarium praktyki

KW 08 TŻTGZCz 8 Pracownia inżynierska

Pisanie pracy dyplomowej

Praktyka specjalnościowaIII

BLOK TECHNOLOGIA GASTONOMICZNA

KW 08 TG 1 Technologia gastronomiczna

KW 08 TG 2 Nowe metody kulinarne

KW 08 TG 3 Obsługa konsumenta

KW 08 TG 4 Wyposażenie zakładów gastronomicznych

KW 08 TG 8 Pracownia inżynierska

KW 08 TŻ 6 Zagrożenia w gastronomii

BLOK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

KW 08 TŻ 3 -KW 05 2 Ocena jakości i bezpieczeństwa żywnosc iII

KW 08 TŻ 4 Ocena jakości i bezpieczeństwa zywności III

KW 08 TŻ 5 Marketing żywności

KW 08 TŻ 6 Zagrożenia w żywności

KW 08 TŻ 8 Pracownia inżynierska

KW 08 TŻ- TG-ŻCz 4 Produkcja żywności

IV KW 08 TŻ-TG-ŻCz 1 Produkcja żywności III

BLOK ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Z DIETETYKĄ

KW 08 ŻCz 8 Pracownia inżynierska

KW 08 ŻCz 1 Dietetyka

KW 08 ŻCz 4 Żywność dietetyczna

KW 08 ŻCz 6 Ocena żywnienia

KW 08 ŻCz 7 Poradnictwo dietetyczne

EDUKACJA ŻYWIENIOWA

K W 06 4 Nowe metody kulinarne

KW 06 5 1 Żywienie wybranych grup -Żywienie niemowląt i małych dzieci

KW 06 5 2 Żywienie wybranych grup- Żywienie osób starszych

OCENA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

KW 05 2 Analiza sensoryczna żywności

KW 05 3 Chromatografia cieczowa w ocenie jakości żywności

KW 05 1 Analiza instrumentalna

KW 05 4 Mikrobiologia żywności

KW 05 5 Straty żywności

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

CP-3 CP-10Technologia przetwórstwa ryb

KW 04 1 Produkcja wyrobów z mięsa

KW 04 2 Produkcja wyrobów z owoców i warzyw

KW 04 3 Technologia koncentratów spożywczych

KW 04 4 Technologia piekarstwa

KW 04 5 Technologia tłuszczów jadalnych

KW 04 6 Technologia procesów fermentacyjnych

KW 04 7 Technologie w produkcji żywności prozdrowotnej

KW 04 8 Technologia czekolady

KW 04 9 Technologia ciastkarstwa

TRENDY W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

KW 07 1 Żywność wygodna

KW 07 2 Żywność innowacyjna

KW 07 3 Żywność prozdrowotna

KW 07 4 Żywność wzbogacona

KW 07 5 Biotechnologia żywności

KW 07 6 Żywność dietetyczna