Konferencje Naukowe

Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych
i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu

(od 1.09.2022 r. zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu) z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu

 

Organizatorzy zapraszają na konferencję podsumowującą projekt „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedzy Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się
23 września 2022 r.

    Do pobrania