Koło Naukowe Żywność i Żywienie

Koło Naukowe ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE

Na kierunku Bezpieczeństwo i Produkacja Żywności od roku 2015 działa Koło Naukowe Żywność i Żywienie. Obecnie Koło Naukowe tworzą studenci I, II i III roku BiPŻ. Opiekę nad kołem sprawują wykładowcy, którzy koordynują studentów w kilku obszarach działaności:

  • naukowo-badawczym,
  • w zakresie organizowania nauki,
  • promocji uczelni i kierunku,
  • aktywności na rzecz społeczności studenckiej.